Vores indskoling

Malling Skole har en særlig indskolingsmodel kaldet KRAI.
Det står for Kompetencebaseret Rullende Aldersintegreret Indskoling.

Eleverne går i traditionelle klasser på egen årgang og er 4 uger om året opdelt i aldersintegrerede grupper kaldet AI-temauger. Eleverne har et fast tilhørsforhold i egen klasse, men udfordres og udvikles også på tværs af alder i forhold til rollemodeller, ansvar, kreativ læring mm. Her arbejdes der også med storeven/lilleven.

Den kompetencebaserede undervisning foregår hver uge 4 timer i dansk og 2 timer i matematik. Her opdeles eleverne på årgangen efter fagligt niveau med styrket undervisningsdifferentiering for øje.

Vi har optag til indskolingen fra børnehaverne i august og januar. Det giver børnene større mulighed for at starte i skole, når de er parate.

Vores indskoling har et tæt samarbejde med Malling Dagtilbud i forhold til overgangen til skole.

I indskolingen har vi mange faste traditioner i løbet af skoleåret f.eks. i forhold til højtider og årstider.

Vi har fællessamling en gang om ugen, hvor hele indskolingen mødes på den store trappe.

Med KRAI-modellen ønsker vi:

  • at skabe tryghed og sammenhæng i overgangen fra Dagtilbud til skole

  • at give børnene mulighed for at begynde i skole, når de er parate

  • at styrke elevernes trivsel og med særligt blik for både den fagfaglige og sociale udvikling

  • at skabe forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle elever

  • at skabe mulighed for øget undervisningsdifferentiering

  • at give eleven mulighed for at afprøve forskellige sociale roller i det aldersintegrerede fællesskab gennem de første 3 år af deres skoleliv

  • at skabe rammer for et helhedsorienteret syn på den enkelte

  • at styrke lærer/pædagogsamarbejdet i både undervisning og fritid

 

 

Indskrivning til skoleår 2018/19

Er dit barn født i år 2012 skal han/hun indskrives til nu - fristen er den 31. december 2017.

Der er mulighed for skolestart på to forskellige datoer i skoleår 2018/19:

  • den 13. august 2018

eller

  • den 2. januar 2019

Direkte link til
den digitale skoleindskrivning

Aarhus Kommunes side om skoleindskrivning

Aarhus Kommunes folder "Velkommen i Skole 2018"