Om at være elev i AI

Begynderengelsk

KRAI

Ny indskolingsmodel

Malling Skole ønsker at styrke og udvikle indskolingen de første 3 år af barnets skolegang.

Derfor har vi valgt en ny indskolings-model, som vi kalder KRAI:

Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret Indskoling.

Med KRAI-modellen ønsker vi:

• at skabe sammenhæng og samarbejde i overgangen fra dagtilbud til skole

• at give børnene mulighed for at begynde i skole, når de er parate

• at styrke børns trivsel, læring og udvikling i skolestarten med et særligt fokus på  sprog, læsning og sociale kompetencer

• at skabe forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn

• at styrke lærer/pædagog-samarbejdet med fokus på det enkelte barns udvikling og  trivsel i undervisning og fritid

• at skabe rammer for et helhedsorienteret syn på det enkelte barn

• at give mulighed for øget undervisningsdifferentiering.

• at give barnet mulighed for at få afprøvet forskellige sociale roller i det aldersintegrerede fællesskab gennem de første 3 år