Vores indskoling

Malling Skole har en særlig indskolingsmodel kaldet KRAI.
Det står for Kompetencebaseret Rullende Aldersintegreret Indskoling.

Eleverne går i traditionelle klasser på egen årgang og er hver anden mandag opdelt i aldersintegrerede grupper på såkaldte AI-fagdage. Eleverne har et fast tilhørsforhold i egen klasse, men udfordres og udvikles også på tværs af alder i forhold til rollemodeller, ansvar, kreativ læring m.m. Her arbejdes der også med "storeven/lilleven".

Den kompetencebaserede undervisning foregår hver uge 4 timer i dansk og 2 timer i matematik. Her opdeles eleverne på årgangen efter fagtligt niveau med styrket undervisningsdifferentiering for øje.

Skolestart

Vi har optag til indskolingen fra børnehaverne i august og i januar. Det giver børnene større mulighed for at starte i skole, når de er parate.

Vores indskoling har et tæt samarbejde med Malling Dagtilbud i forhold til overgangen til skole.

Traditioner

I indskolingen har vi mange faste traditioner i løbet af skoleåret - f.eks. i forhold til højtier og årstider.

Vi har fællessamling én gang om uge, hvor hele indskolingen mødes på den store trappe.

Med KRAI-modellen ønsker vi at:

  • skabe tryghed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole
  • give børnene mulighed for at begynde i skole, når de er parate
  • styrke elevernes trivsel med særligt blik for både den fagfaglige og den sociale udvikling
  • skabe forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle elever
  • skabe mulighed for øget undervisningsdiffentiering.
  • give eleven mulighed for at afprøve forskellige sociale roller i det aldersintegrerede fællesskab gennem de første tre år af deres skoleliv
  • skabe rammer for et helhedsorienteret syn på den enkelte
  • styrke lærer/pædagogsamarbejdet i både undervisning og fritid

Indskrivning til skoleår 2018/19

Er dit barn født i år 2012 skal han/hun indskrives til nu - fristen er den 31. december 2017.

Der er mulighed for skolestart på to forskellige datoer i skoleår 2018/19:

  • den 13. august 2018

eller

  • den 2. januar 2019

Direkte link til
den digitale skoleindskrivning

Aarhus Kommunes side om skoleindskrivning

Aarhus Kommunes folder "Velkommen i Skole 2018"