Mellemtrinnet

Mellemtrinnet er for elever i 3.- 6. klasse.

Faglige og sociale fællesskaber

Mellemtrinnet på Malling Skole er 3.-6. klasse. På mellemtrinnet følger eleverne den samme klasse i alle fag. 3. klasserne oplever et skifte fra én skolekultur til en anden ved overgangen fra indskolingen. Vores ambition er at få etableret nogle gode og velfungerende klasser.

Samtidig er vi meget opmærksomme på vigtigheden af en grundig overlevering ved skiftet til udskolingen i 7. klasse.

Børn lærer bedst i trygge rammer og det kræver en god og sund klassekultur. Vi er organiserede i klasser med en/to klasselærere samt en klassepædagog fra SFO og senere fra fritidsklub, som arbejder sammen om klassens trivsel.

Der er mange måder at lære på og vi bestræber os på at variere undervisningen, så vi bevarer elevernes glæde ved at lære i et forpligtende fællesskab.

Traditioner på mellemtrinnet

Vi samarbejder både på tværs af klasserne og årgange ved temadage, flexuge mv.

På Malling Skole har vi en god tradition for, at alle eleverne optræder/udstiller på skolens særlige dage, for på denne måde at understøtte skolens kultur.

Foruden skolens fælles traditioner, har vi på mellemtrinnet bla. følgende:

 • Lejrtur i Dyngby (3. årg)
 • Haver til maver (4./5.årg)
 • Luciaoptog (5. årg)
 • Hvem vil være litterær? (5.årg)
 • Social pejling (5.årg)
 • Cyberhus (6. årg)
 • En uges lejrskole (6. årg)
 • Malling mester i højtlæsning (6.årg)
 • Årlig mellemtrinsuge, hvor 6.årgang laver avis og 3.-5.årgang har værksteder

Når man kommer i 6. klasse, kan man ansøge om at blive gå-buschauffør.

Bevægelse i undervisningen

Når vi tænker bevægelse i undervisningen (udover idræt og svømning), kan der være forskellige formål:

 • Konsolidering af viden
 • Mind-breaks
 • Tilegnelse af ny viden

Bevægelse er med forskellig intensitet.

Trivsel

Vi prioriterer trivsel i klasserne højt, samt fællesskabet på hele mellemtrinnet. I de nydannede 3. klasser er det et stort fokuspunkt at få skabt en god og solid kultur i klassen. Dette arbejde fortsættes videre gennem årene gennem fx. faget klassekultur, aktive forældreråd, samarbejde med SFO og klub, trivselsdage, flexuger, ture ud af huset, faglig sparring med interne og eksterne samarbejdspartnere.

På Malling Skole har vi en inklusionsvejleder, til hvem teams og elever kan blive tilknyttet i en periode. Inklusionsvejlederen kan være i klassen, med en gruppe elever på det, der kaldes Mellemholdet eller med enkelte elever i individuelle forløb. Undervejs i processen er der tæt samarbejde med forældre og teamet. Målet er at få skabt det pædagogiske læringsrum, som eleven har brug for.

Pauser

Generelt har vi den holdning på mellemtrinnet, at det er godt med frisk luft og udeaktiviteter i løbet af dagens pauser.

Derfor skal eleverne være ude i minimum èn pause om dagen. Det er forskelligt fra årgang til årgang, hvilke pauser det er.

Skole/hjem samarbejde

 • Klasselæreren kontakter klasseforældrerådet i begyndelsen af skoleåret med henblik på punkter til det første forældremøde
 • Lærerne deltager i 1-2 forældremøder/arrangementer om året
 • Årsplaner udkommer i efteråret
 • Lærerne orienterer løbende om arbejdet i klassen via ugeplanen, lektiedagbog og evt. forældrebrev på intra
 • Der skrives elevplaner 1 gang om året
 • Der tilbydes 1 samtale om året (dansk- og matematiklærere). På 3. årg. og 4. årg. deltager klassepædagogen
 • Yderligere samtaler aftales mellem lærere og forældre
 • Lektier skrives i lektiedagbogen på intra
 • På første forældremøde i 3. klasse deltager klassens lærere så vidt muligt