Udskolingen

Udskoling på Malling Skole

Udskolingen er for elever i 7.- 9. klasse.

For at vores elever får den bedste overgang mellem grundskole og ungdoms- eller erhvervsuddannelse, har vi et tilrettelagt et udskolingsforløb for eleverne, der ud over de obligatoriske trinmål for fagene, har fokus på følgende mål for eleverne:

 • Oplever helhed
 • Oplever sammenhæng mellem fag – tværfaglighed herunder projektarbejdsformen
 • Får mulighed for fordybelse
 • Opfatter læreren som vejleder, kompetenceperson, faglærer og proceskonsulent
 • Deltager i mange ”virkelige” forløb
 • Inddrager internationale relationer
 • Styrker selvværdet og troen på egne evner

 

Fleksible skemaer

I stedet for det traditionelle skoleskema, hvor skemaet er det samme uge for uge hele skoleåret, arbejder vi på Malling Skole med fleksible skemaer.

I udskolingen er skoleåret således opdelt i fire perioder á 10 uger, hvor undervisningen er tilrettelagt, så der er sammenhæng mellem fagene.

Fag som historie, kristendom, geografi og biologi er samlet i samme perioder, hvorimod fag som dansk, engelsk/tysk/fransk og matematik er på skemaet hele skoleåret, mens timetallet kan variere fra periode til periode.

Eksempelvis har 9. klasserne alle deres undervisningstimer i fysik/kemi i de første to perioder af året. Herefter går de til afsluttende prøve i faget, inden de begynder på en ny periode med et nyt skema. Eleverne i 9. klasse skal altså til prøve to gange på et skoleår. 

Denne arbejdsmetode giver ro og overblik og bedre muligheder for fordybelse.

 

Lærerteamet i udskolingen samarbejder om at koordinere årsplanerne, således:

 • At eleverne oplever undervisningen som et sammenhængende forløb.
 • At eleverne finder undervisningen mere relevant og interessant.
 • At eleverne får bedre muligheder for at fordybe sig i emner, såvel fagligt som tværfagligt.
 • At alle fag, store som små, bliver lige vigtige.

 

Valgfag

På Malling Skole ved vi, at eleverne lærer og motiveres på forskellige måder, og derfor tilbyder vi en række valgfag, hvor der er mulighed for, at arbejde med sproglige, sportslige, praktiske og kreative færdigheder.

Eleverne kan vælge mellem hjemmekundskab, musik, psykologi, idræt, design, kunst, fransk, sløjd, labonørd, friluftsliv. (Fag med størst tilslutning oprettes)

I skoleåret 13/14 har Ungdomsskolen og udskolingen på Malling Skole planlagt et nyt tiltag

 - et ”fag”, der kommer til at ligge på samme tid, som de øvrige valgfag.

Dette tiltag er en form for brobygningsforløb og det indeholder:

 

 • Lektiehjælp
 • Besøg på Aarhus Tech
 • UU-dage (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
 • Prøveboost til elever fra 9. årgang (Søren Skov)
 • ”DM i Skills”
 • Virksomhedsbesøg
 • 3 samtaler mellem elever og kontaktlærere (august, december, maj)
 • Introtur
 • Vinteraften med madlavning

Tilbuddet er særligt til elever som har brug for:

 • Hjælp til lektierne
 • Mere struktur på deres skolearbejde
 • At undersøge mulighederne for videre uddannelse/arbejde
 • At mødes med ligesindede elever på tværs af klasser og årgange
 • Motivation til at yde deres bedste i skolen

Hver elev på holdet tildeles en kontaktlærer, der løbende vil samtale med eleven og kommunikere med elevens øvrige lærere.

 

International udskoling

I udskolingen er den internationale dimension en vigtig del af undervisningen. På Malling Skole giver vi vores elever kompetencer til, at begå sig i en global og multikulturel verden – derfor er vi meget glade for det samarbejde vi har med to skoler i Holland.

I begyndelsen af 8. klasse lærer de danske og hollandske elever hinanden at kende via mails. Eleverne fortæller om dem selv og om den kultur de vokser op i. 

I efteråret kommer de hollandske elever på besøg i Danmark, hvor de bliver indkvarteret privat hos de danske elever og deres forældre. De hollandske elever er på besøg i Danmark i 5 dage.

Indtil de danske elever besøger de hollandske i foråret, har de løbende kontakt via mails. Her udveksler de erfaringer fra skolen og deres fritid.

Hollandssamarbejdet handler ikke kun om, at styrke eleverne i deres skriftlige og mundtlige engelsk, men også om, at give eleverne personlige relationer til mennesker, der har andre nationale -, kulturelle – og sproglige forudsætninger end dem selv.

Hollandsprojektet er en del af pensum og er dermed ikke en frivillig aktivitet.